<<< back

Amy

Nobleza

Age: 17

Height: 5'0

Eye Color: Black

Talents

Acting

Singing

Projects

Television

Wansapanatayam: Annika Pintasera

Maalaala Mo Kaya: Piyesa

Maalaala Mo Kaya: Tape Recorder

Maalaal Mo Kaya: Singkwenta

Maalaala Mo kaya: kadena

Maalaala Mo Kaya: Kahon

Bagito

Inday Bote

Doble Kara

Ipaglaban Mo: Nang Dahil sa Utang

Film

Loida

Born To Love You

Artist Booking

For booking requests and inquiries, kindly contact below:

Portia Morales

Handler

0917 843 1547/ 0937 373 1927

[email protected]

Erik Miras

Road Manager

0917 577 1422/ 0937 411 4899

[email protected]